نویسنده: ژول ورن

مترجم: فریدون وهمن

ترجمه ای متفاوت

حق تکثیر: تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۹

لینک دانلود:

دانلود با حجم : 4 MB