نویسنده: آنتونی اسمیت

مترجم: محمود نبی زاده

ماهی سفید کور در ایران: سفرنامه آنتونی اسمیت 1330

حق تکثیر: تهران‌: نشر گستره‌، ۱۳۶۹

لینک دانلود:

با حجم:5 مگابایت