نویسنده: حافظ

اسکن شده

1- این شرح بر اساس نسخه تصحیح شده دکتر قاسم غنی و علامه محمد قزوینی تهیه و تنظیم شده است.

2-شرح هر غزل را در صفحه روبرو مطالعه خواهید کرد.

3-در این شرح بیشتر بر معانی ظاهری هر بیت تکیه شده و از تفسیر عرفانی و یا شرح ایهام های بکار رفته پرهیز گردیده تا خواننده غزل به فراخور درونیات خویش برداشتی خاص خود داشته باشد.

لینک دانلود:

با حجم: 30مگابایت