نویسنده: عنایت الله رضا، خداداد داوربخش، علی حاتمی

کارنامک، کتاب پژوهشهای تاریخی توسط جمعی از نویسندگان مثل عنایت الله رضا، خداداد داوربخش، علی حاتمی، پرویز اتابکی، ایرج وامقی، زوبین، شهریار شجاع، خسرو میباشد. پژوهشهایی نظیر( وزیر دربار رضا شاه، جاسوس شوروی) و ( بیست سند از دهه بیست)

حق تکثیر: نشر ۶۳ - زمستان ۱۳۶۶


لینک دانلود:

با حجم: 3مگابایت