نویسنده: ژول ورن

مترجم: جواد محیی

حق تکثیر: تهران: کتابخانه گوتمبرگ‏‫، [۱۳۳۵]

لینک دانلود:

با حجم: 15 مگابایت