به کوشش : سید محمود خسروشاهی
مقدمه و پاورقی : ناصرالدین انصاری قمی
گزیده ای از نامه های رجال دین و سیاست به آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی

جلد اول : مجموعه نامه های آیت الله العظمی خویی (ره)
جلد دوم : مجموعه نامه های مراجع عظام و علمای اعلام
جلد سوم : مجموعه نامه های شخصیت های سیاسی و فرهنگی
چلد چهارم : تلگراف های شخصیت های سیاسی و فرهنگی و ...

حق تکثیر: کلبه شروق ، 1392
قابل دریافت از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی

http://www.rohani.ir/lib--1-127-7102.htm


لینک دانلود:

دانلود با حجم :11MB