قرآن کتاب مقدس مسلمانان است و با القابی چون «کریم» و «مجید» خوانده می‌شود. برای مسلمانان، این کتاب بازآفرینی زمینیِ مفاهیم اصلی آسمانیست که ابدی و ازلی‌اند. قرآن خود را با عنوان «لوح حفاظت‌شده» خوانده است.

از میان ترجمه های متعدد، روان ترین و واضح ترین ترجمه را مرحوم طاهره صفارزاده انجام داده است.


دانلود نسخه PDF:


دانلود نرم افزار قرآن کریم به سه زبان فارسی, عربی و انگلیسی:


دانلود نسخه های صوتی:

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء 1     

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء 2  

 

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء3     

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء4  

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء5 

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء6 

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء7 

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء8

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء9

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء10

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء11

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء12

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء13

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء14

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء15

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء16

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء17

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء18

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء19

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء20

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء21

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء22

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء23

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء24

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء25

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء26

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء27

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء28

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء29

نسخه صوتی کتاب قرآن کریم - جزء30


با تشکر مبین مددی _ امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشد

توجه : درصورت خراب بودن لینک ها آن را در قسمت نظرات نمایش دهید تا سریعاٌ رسیدگی شود.