به کوشش : سید محمود خسروشاهی

مقدمه و پاورقی : ناصرالدین انصاری قمی

گزیده ای از نامه های رجال دین و سیاست به آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی

جلد اول : مجموعه نامه های آیت الله العظمی خویی (ره)

جلد دوم : مجموعه نامه های مراجع عظام و علمای اعلام

جلد سوم : مجموعه نامه های شخصیت های سیاسی و فرهنگی

چلد چهارم : تلگراف های شخصیت های سیاسی و فرهنگی و ...

حق تکثیر: کلبه شروق ، 1392

قابل دریافت از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی

http://www.rohani.ir/lib--1-127-7102.htm

لینک دانلود:

دانلود با حجم : 2 MB