نویسنده: علی اکبر دهخدا

زیر نظر : دکتر محمد معین

گزیر - گلوله خوردن

شمارۀ حرف « گ »

106 صفحه

کیفیت اسکن: پایین

حق تکثیر:

مولف متوفی به سال ‏۱۳۳۴


لینک دانلود:

با حجم: 50 کیلو بایت