نویسنده: ژول ورن

مترجم: عنایت الله شکیباپور

او هنگامی از سفر به هوا و فضا و زیر دریا در داستان‌های خود سخن گفت که هنوز بشر نتوانسته بود وسایل و امکانات چنین سفرهایی را فراهم کند.

حق تکثیر:

[ت‍ه‍ران‌]: ف‍روغ‍ی‌‏‫، ۱۳۶۹

لینک دانلود:

با حجم: 5 مگابایت