نویسنده: ژول ورن

مترجم: جلیل دهمشگی

ترجمه ی متفاوت

حق تکثیر: تهران، جانزاده، ۱۳۷۵

لینک دانلود:

با حجم: 3 مگابایت