نویسنده: Vere Gordon Childe

درآمدی بر باستان‌شناسی و علم تاریخ انسان که در جزئیات فنی درنمی‌ماند و کتابی‌ست خواندنی برای همگان.

از مراحل مخلتف پیشرفت بشر در این کتاب صحبت شده است:‌ از ۳۴۰ هزار سال پیش که با کشف آتش و ساختن ابزارهای اولیه‌ی سنگی توانست موقعیت خود را در میان جانوران دیگر تحکیم کند و تضمینی باشد برای بقاء خود تا زمانی که در نقش تولیدکنند‌ه‌ی غذا پیدا می‌شود. نقش و پیدایش شهرها، دولت‌ها و داد و ستد خارجی تا انقلابات شهری نیز در این نوشته سهم خود را دارند.

لینک دانلود:

با حجم: 21 مگابایت